flat_cinema: (Кілі)
[personal profile] flat_cinema
А Тернеру сьогодні 31.
А Тернер зараз знімається у "Полдарку" .
А Тернер обіцявся приїхати до Одеси на ОМКФ наступного місяця.
 

Page generated Sep. 20th, 2017 12:49 pm
Powered by Dreamwidth Studios