flat_cinema: (Гра Престолів)
[personal profile] flat_cinema
Шая помстилася Тиріону, тому нарешті він тут. І так, Пітер номінував Чарльза Денса.


Ліна, Кіт та Ніколай.
Page generated Jul. 23rd, 2017 04:36 pm
Powered by Dreamwidth Studios