flat_cinema: (Гра Престолів)
[personal profile] flat_cinema
Шая помстилася Тиріону, тому нарешті він тут. І так, Пітер номінував Чарльза Денса.


Ліна, Кіт та Ніколай.
Page generated Sep. 20th, 2017 12:59 pm
Powered by Dreamwidth Studios